Šta može najbolje zaštititi od vode: VODA

Inovativna zaštita od poplave:
NOAH HSW korita za zaštitu od poplave.

I u slučaju kada sistem obaveštavanja funkcioniše na najbolji mogući način, za odbranu od poplave najvažnije je brzo i fleksibilno reagovati. Upravo u toj tački leži očita prednost NOAH HSW korita za zaštitu od poplave u odnosu na uobičajene metode zaštite - na primer, pomoću džakova s peskom: da bi se 100 m rečne obale povisilo za 1,25 m potrebno je 35000 džakova s peskom. Time se svaki put prouzrokuju enormni troškovi, neuporedivo viši nego kada se primenjuje zaštita od poplave NOAH HSW sistemom. Pored toga: za transport i punjenje džakova peskom potrebno je angažovati radnu snagu – čime se troši dragoceno vreme i nastaju dodatni troškovi.

Kako postići više, a s manje napora i ulaganja.
Među vatrogascima postoji nepisano pravilo koje glasi: „4 čoveka za 4 ćoška", a koje odlično oslikava prednosti inovativnih NOAH HSW korita za zaštitu od poplave, čijim se korišćenjem za isto vreme, a uz manje pomagača, može ostvariti bolji rezultat. Pored toga, potpuno otpada mukotrpno i skupo naknadno uklanjanje. Specijalno konstruisana, patentirana plastična korita se međusobno povezuju u vodonepropusan sistem i zatim, radi stabilizacije, pune vodom direktno iz vodenog toka. Zadatak koji, na primer, mogu izvršiti vatrogasci.

 

Kada se nivo vode ponovo normalizuje, voda kojom su korita bila napunjena jednostavno se pusti da otekne. Onaj ko na vreme razmišlja šta ga može zadesiti u budućnosti, odmah će investirati u preventivne NOAH sisteme za zaštitu od poplave i time se osigurati za slučaj opasnosti.

Prednosti patentiranih, montažnih NOAH HSW kotira za zaštitu od poplave:
 
•      brzo se postavljaju i uklanjaju zahvaljujući easy-up brzozatvarajućim spojnim elementima
•  jednostavno, intuitivno postavljanje, za koje nije potreban alat niti prethodna obuka
•  nije potrebno puno osoba za postavljanje
•  jednostavno se transportuju
•  lako se čiste zahvaljujući efektu lotosa
•  zadovoljavaju najviše standarde zaptivanja
•  dugo vremena zadržavaju visoku stabilnost
•  ako se pravilno skladište, praktično ne pokazuju znake starenja i ne korodiraju
•  ne zagađuju životnu sredinu, mogu se postavljati u blizini pijaće vode i životnih namirnica
•  mogu se kombinovati sa svim drugim NOAH sistemima
 


Poput zidova protiv visokih vodostaja.

 
Laka, ali ipak izuzetno stabilna zaštitna korita sastoje se iz polietilena, gotovo neuništivog materijala otpornog na spoljašnje uticaje, koji pri tom ne zagađuje čovekovu okolinu. Zaptivni elementi na dnu sprečavaju prodiranje vode i povećavaju otpornost na pritisak.

Pomoću easy-up brzozatvarajućih spojnih elemenata korita se međusobno mogu spojiti u vodonepropusan zid. Zaptivna guma na dnu i rasklopivi podupirači na poleđini korita povećavaju stabilnost sistema. Klinovi koji su fiksirani za korita mogu se čak nabiti direktno u zemlju, čime se omogućava postavljanje sistema bez učvršćene podloge.Dimenzije NOAH HSW

Širina: od 500 mm do 3000 mm
Visina: aod 250 mm do 1250 mm
Dubina: u zavisnosti od visine zaštite, od 300 mm pa naviše

Raspoloživi su i zakrivljeni elementi, pod uglom do maks. 90°.

Zadržana prava na tehničke izmene u cilju daljeg usavršavanja.