NOAH water secure systems

Efikasan način zaštite od poplava

Globalne klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice. Nagle poplave, prouzrokovane jakim regionalnim padavinama postaju sve učestalije, intenzivnije i u stanju su da u najkraćem roku umilne potočiće pretvore u rušilačke bujice. Ranije velike poplave, kakve su se beležile jednom u sto godina, u zadnje vreme se sve češće ponavljaju. Blage zime sa malo snega, za vreme kojih satima pada jaka kiša ili pak obilan sneg uz ekstremne temperaturne oscilacije povećavaju opasnost od poplava. Sve su to naučno potvrđene promene koje izazivaju ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu i kojima se sada konačno možete efikasno suprotstaviti proizvodima kompanije NOAH Systems.

Prevencija umesto bespomoćnog saniranja posledica.
Firma NOAH Water Secure Systems je razvila novu generaciju inteligentnih i preventivnih zaštitnih sistema, bez premca na svetskom tržištu. Naši visoko fleksibilni sistemi se zahvaljujući svom konceptu sa malim brojem pojedinačnih komponenata veoma brzo postavljaju i omogućavaju Vam preventivnu zaštitu od poplava, umesto dosadašnjeg situativnog reagovanja. Reč je o pouzdanim i ekonomskim rešenjima, koja po prvi put u istoj meri udovoljavaju zahtevima komunalnih službi, privrednih subjekata i privatnih vlasnika ugroženog zemljišta. Pritom se proizvodi izrađuju isključivo od visoko kvalitetnih plastičnih materijala ekstremne čvrstine i nepropusnosti, gotovo su neuništivi, ne ugrožavaju prirodu i ne škode životnim namirnicama niti pijaćoj vodi. Radi dugoročne sigurnosti korisnika svi proizvodi su dodatno sa uspehom podvrgnuti naučnim i praktičnim ispitivanjima.

       

Od zaštite nasipa do zaštite građevinskih objekata
Priložene informacione brošure Vam pružaju informacije o opsežnim mogućnostima primene našeg programa sveukupne zaštite kao i o načinu postavljanja koje pleni svojom brzinom i jednostavnošću. U neobaveznom konsultacionom razgovoru rado ćemo zajedno sa Vama razviti optimalan koncept zaštite za Vaše konkretne potrebe.

Nazovite nas da nađemo rešenje koje Vam odgovara.

Christian H. Wirz