Skretanje vodenih masa u željenom pravcu.

Inovativna zaštita od poplave:
NOAH HSP ploče za zaštitu od poplave.

Katastrofalne poplave koje su se desile poslednjih godina su na drastičan način pokazale: postojeći nasipi, zaštitni bedemi i ojačanja rečnih obala koncipirani su na osnovu drugačijih parametara i nisu dorasli tako velikim vodenim masama. Upravo tu leži snaga NOAH HSP ploča za zaštitu od poplave, koje ovaj problem rešavaju na potpuno nov i veoma efikasan način.

Postavljanje u rekordno kratkom vremenu.
BKada vodostaj nezadrživo raste, ovaj laki sistem, jednostavan za postavljanje, u najkraćem vremenu obezbeđuje pouzdanu zaštitu od poplave. U roku 3,5 časa tri osobe mogu postaviti 100 m dugačak i 1,25 m visok zaštitni zid. U odnosu na taj rezultat, uobičajena metoda sa džakovima peska je veoma neefikasna – za isti rezultat potrebno je oko 130 radnika. Takođe, i u odnosu na druge prenosne i delimično prenosne sisteme je vreme postavljanja NOAH HSP izuzetno kratko.

 
Onaj ko na vreme razmišlja šta ga može zadesiti u budućnosti,odmah će investirati u preventivne NOAH sisteme za zaštitu od poplave i time se osigurati za slučaj opasnosti. Jer: samo onaj ko je brži od sve češće nastupajućih poplava, drži prirodu pod kontrolom.

Prednosti koje pružaju NOAH HSP ploče za zaštitu od poplave:
 

brzo se postavljaju i uklanjaju zahvaljujući easy-up brzozatvarajućim spojnim elementima
jednostavno, intuitivno postavljanje, za koje nije potreban alat niti prethodna obuka
nije potrebno puno osoba za postavljanje
sastavni delovi velike površine, ali ipak laki
ljednostavno se transportuju
lako se čiste zahvaljujući efektu lotosa
zadovoljavaju najviše standarde zaptivanja
dugo vremena zadržavaju visoku stabilnost
ako se pravilno skladište, praktično ne pokazuju znake starenja i ne korodiraju
ne zagađuju životnu sredinu, mogu se postavljati u blizini pijaće vode i životnih namirnica
mogu se kombinovati sa svim drugim NOAH sistemima
 


Uvek jedan korak ispred vodene mase.

Fiksno instalirani podni držači, izuzetno stabilne plastične ploče visoke tehnologije, koje se u njih postavljaju u slučaju opasnosti od poplave, i rasklopivi čelični podupirači koji dodatno stabilizuju ploče – to su tri komponente za maksimalnu zaštitu od poplave. Brzu i jednostavnu montažu omogućavaju naši easy-up brzozatvarajući spojni elementi.

U zavisnosti od načina primene, postoje dva sigurna načina učvršćivanja podnih držača:

1. plastični element postavljen u tlo tako da ne viri iz zemlje:

  • podni držač ugrađen u betonskom fundamentu s poklopcem koji se zatvara na nivou tla
  • • gotovo se ne primećuje i ne narušava pejzaž

2. podni držač nasađen na vrh bedema ili fiksiran na njegovom boku.

Dimenzije NOAH HSP

Visina zaštite: maks. potporna širina sistema:
250 mm – 1500 mm 1200 mm – 4500 mm

Zadržana prava na tehničke izmene u cilju daljeg usavršavanja.
 
Poprečni presek postavljene NOAH HSP ploče s podupiračem

 
 
 

NOAH HSP kao nadogradnja nasipa po visini

Povećanje visine postojećeg zaštitnog bedema